06 - 24 16 16 93 info@fertiliteitszone.nl
Home » Vruchtbaarheid van de man » Alles wat je wilt weten over de uitslag van je zaadonderzoek.
uitslag zaadonderzoek

Alles wat je wilt weten over de uitslag van je zaadonderzoek.

door | 21 feb, 2020 | Vruchtbaarheid van de man

Heb jij een zaadonderzoek uit laten voeren? Vraag je je nu af wat al die cijfers nou eigenlijk precies betekenen? Wil je zelf kunnen bekijken of het goed is of niet? In dit blog vertellen we je alles wat je wilt weten over de uitslag van je zaadonderzoek.

We proberen je een antwoord te geven op de vraag of het wel of niet goed door de normaalwaarden te bespreken. Vergelijk ze eens met je eigen zaadonderzoek, dan kun je een goede inschatting maken van je uitslag.

Bij de meeste uitslagen geven we ook een kleine uitleg, maar onderaan de blog staat een overzicht van de uitslagen wanneer deze als normaal worden gezien. Is jouw sperma kwaliteit niet goed genoeg of wil je van je goede kwaliteit een ultra goede kwaliteit maken? Lees dan in onze vorige blogs meer dan 20 tips over het verbeteren van je zaadkwaliteit. 

Homogeniteit en kleur.

Sperma bestaat uit zaadcellen (spermatozoa) en uit vocht (semenplasma).
Normaal heeft sperma een melkachtige-grijze kleur. Het is homogeen (zonder klonten). Er kunnen wel eens wat kleine gelachtige korrels aanwezig zijn, maar over het algemeen is het vrij glad van structuur.

Als het sperma bruin van kleur is, zou het kunnen dat er rode bloedcellen aanwezig zijn. Heeft het sperma een heldere oftewel meer transparante kleur dan kan het zijn dat de concentratie van zaadcellen laag is. Een gele kleur kan wijzen op urine in het staal of bilirubine (wat een afbraakproduct is van rode bloedcellen).

Viscositeit.

Normaal sperma is direct na de zaadlozing taai/slijmerig. Maar na 10-30 minuten wordt het sperma meer vloeibaar.

Als het niet goed gelukt is om het volledige sperma op te vangen kan de uitslag wat vertekend zijn. Het 1e deel van de zaadlozing zorgt voor de viscositeit van het sperma, dus de stevigheid. In het 2e deel van de zaadlozing zitten vooral de zaadcellen. Omdat het vocht van belang is voor de beweeglijkheid van de zaadcellen, heeft het missen van het 1e deel vooral invloed op de mobiliteit. Het missen van het 2e deel heeft vooral invloed op de concentratie aan zaadcellen.
Ook de pH kan veranderen bij een onvolledig opgevangen zaadlozing.

Volume.

Het volume moet minimaal 1,5ml zijn.
Een te klein volume kan ontstaan doordat de prostaat en de zaadblaasjes niet voldoende vocht afscheiden, maar het kan ook komen door een onvolledige zaadlozing of (gedeeltelijke) retrograde zaadlozing. Dit laatste betekent dat de zaadlozing in de urineblaas uit komt. Verder kan het ook betekenen dat er een obstructie (verstopping) aanwezig is.
Als het volume minder is dan 0,4 ml is het niet mogelijk om het staal te beoordelen.

pH oftewel zuurtegraad.

Het vocht uit de prostaat en de zaadblaasjes samen zorgt ervoor dat de pH van het sperma tussen de 7,2 en 8 uit komt.

Als de pH te laag is (<7) kan de oorzaak zijn dat er de zaadblaasjes niet voldoende ontwikkeld zijn.

Totaal aantal zaadcellen.

Dit is niet hetzelfde als de concentratie zaadcellen. Het totaal aantal zaadcellen per ejaculaat is hangt samen met hoe groot de kans is op een zwangerschap en hoe snel een zwangerschap gerealiseerd zou kunnen worden. Het zegt iets over de functie van de teelballen.
Normaal gesproken zou het totaal meer dan 39 miljoen moeten zijn (39×10^6).

Als er geen zaadcellen gevonden worden dan kan dat komen door een obstructie (verstopping) of door een niet-obstructieve oorzaak. Dit moet altijd beter onderzocht worden.

Concentratie zaadcellen.

De zaadcel concentratie is afhankelijk van de hoeveelheid vocht die toegevoegd wordt uit de prostaat en de zaadblaasjes en het zegt niets over de functie van de teelballen.
Het is het aantal zaadcellen dat gevonden wordt per ml in het ejaculaat. Normaal gesproken is dit meer dan 15 miljoen per ml (15×10^6 per ml).

Bij minder dan 15 miljoen spreekt men van oligozoöspermie. Deze is onder te verdelen in ernstige (minder dan 5 miljoen) of extreme (minder dan 1 miljoen) oligozoöspermie.

Mobiliteit van de zaadcellen.

Dit bepaald de kwaliteit van het semen. Het is belangrijk dat zaadcellen kunnen bewegen voor zowel de natuurlijke bevruchting als voor de geassisteerde bevruchting (IUI en IVF). Daarom is dit een belangrijk kenmerk voor het bepalen van de mate van vruchtbaarheid van de man. Het aantal actief bewegende zaadcellen is hiervoor het meest belangrijk.

De zaadcellen worden in 4 klassen ingedeeld:
– Goed / snel bewegende zaadcellen (A)
– Matig / langzaam bewegende zaadcellen (B)
– Slecht / op de plaats bewegende zaadcellen (C)
– Niet bewegende zaadcellen (D)

De mobiliteit van de zaadcellen in het ejaculaat wordt beïnvloed door de onthoudingsperiode. Deze moet ongeveer 2 of 3 dagen zijn. Bij een langere onthoudingsperiode wordt de mobiliteit minder omdat de spermatozoa langer in de bijbal verblijven.
Ook de temperatuur waarop je het semen hebt bewaard na zaadlozing bepaald de beweelijkheid. Dit moet op ongeveer lichaamstemperatuur bewaard blijven.
Verder mag er ook maar 1 uur zitten tussen de zaadlozing en het zaadonderzoek.
Als het sperma te taai/slijmerig is, kunnen de zaadcellen ook minder vrij bewegen.

– Minimaal 32% van de zaadcellen heeft een goede/snelle of matige/langzame voorwaartse beweging: A+B.
– Minimaal 40% van de zaadcellen beweegt (voorwaarts of op de plaats): A+B+C

Vitaliteit:

Dit is het aantal levende cellen en wordt meestal in een percentage aangegeven. Dit percentage moet minimaal 58% zijn.
Het ook wel de Funcitonele Integriteit Test (FIT) genoemd.

Morfologie:

Dit is de vorm van de zaadcellen.
Minimaal 4% van de zaadcellen moet een normale vorm hebben. We hebben wel eens gelezen dat 7% een hoge score is, maar hebben dit nergens bevestigd gevonden.

VCM:

Dit staat voor volume concentratie mobiliteit.
Het is het aantal bewegende zaadcellen per ejaculaat.

Je berekent het op de volgende manier:
(Volume x concentratie zaadcellen x percentage progressief bewegende zaadcellen) / 100

Normaal is dit minimaal 10 miljoen per ejaculaat.

MAR test:

Dit is de Mixed Antiglobuline Reaction test. Het is een test om te zien of antistoffen tegen de zaadcellen aanwezig zijn. Deze antistoffen beïnvloeden de beweeglijkheid van de zaadcellen of ze maken het onmogelijk voor de zaadcellen om de wand van de eicel te doordringen.
Het wordt weergegeven in een percentage. Dit percentage moet kleiner zijn dan 40%.

Agglutinen/agglutinatie:

Dit is het samenklonteren van bewegende zaadcellen. Normaal gesproken is dit niet aanwezig.

Als het wel aanwezig is kan het zorgen voor een verminderde vruchtbaarheid. Er kunnen aanvullende tests nodig zijn om te bepalen of het een immunologische oorsprong heeft (dus door een verkeerd afweer mechanisme). Dit is echter niet altijd zo.

Agglutinatie is onder te verdelen in 4 gradaties:
– Er wordt 1 agglutinaat van minder dan 10 zaadcellen gevonden
– In het sperma is er 1 agglutinaat van 10-50 zaadcellen gevonden
– Er zijn meerdere agglutinaten en ze bevatten meer dan 50 cellen per agglutinaat. In het sperma vindt men maar weinig vrije zaadcellen.
– Alle agglutinaten zijn onderling verbonden, er is geen vrij sperma.

De oorzaak van agglutinatie kunnen scrotum letsels, ontstekingen van de teelballen, infecties zoals chlamydia, oververhitting van de testikels of problemen met de bloedvoorziening zijn.

Aggregatie.

Dit is het samenklonteren van niet beweeglijke zaadcellen. Zaadcellen hechten aan bijvoorbeeld epitheelcellen, immuuncellen, rode bloedcellen, dode cellen (dit ontstaat bij bijvoorbeeld een ontsteking in de testikels), vernietigde cellen of slijm of onbeweeglijke zaadcellen hechten aan elkaar.

Normaal is dit niet aanwezig.

Het kan onder andere ontstaan door ontsteking van de teelballen, zaadblaasjes of prostaat, door SOA’s of andere verwondingen.

Ronde cellen.

Dit is de som van de voorlopers van de zaadcellen en de witte bloedcellen (oftewel leukocyten).

Normaal gesproken zijn er minder dan 5 miljoen ronde cellen aanwezig per ml.
Als er meer dan 1 één miljoen ronde cellen aanwezig zijn per ml is het verstandig om nader te onderzoeken welke soort cellen er aanwezig zijn.

De voorlopers van zaadcellen kunnen onder andere gevonden worden wanneer er een sterilisatie is geweest.
Als er meer dan één miljoen witte bloedcellen per ml aanwezig zijn kan dat wijzen op een infectie. Dat moet natuurlijk onderzocht worden.

Er zijn 7 dingen om rekening mee te houden voordat je het zaadonderzoek uit laat voeren:

1) Onthoudingstijd van 2-7 dagen.

Uit onderzoek is gebleken dat je het beste enkele dagen voor het zaadonderzoek geen gemeenschap kunt hebben omdat je dan een betere productie van zaadcellen hebt. Zeker als je kwaliteit wat minder is helpt onthouding om de kwaliteit wat op te hogen.
Het heeft invloed op het volume, het aantal zaadcellen (concentratie), de vorm van de zaadcellen (morfologie) en het percentage goed voortbewegende zaadcellen.

2) Gebruik geen condoom voor het opvangen van het sperma.

Een condoom heeft zaaddodende eigenschappen.

3) Je mag het sperma niet opvangen door gebruik te maken van onderbroken gemeenschap.

Als je dat wel zou doen zou het sperma niet compleet kunnen zijn en eventueel verontreinigd kunnen zijn. Dat kan van invloed zijn op de kwaliteit.

4) Het is belangrijk dat de artsen nagevraagd hebben of je medicatie (incl pijnstillers) of anabole steroïden hebt gebruikt.

Bepaalde medicijnen kunnen van invloed zijn op je zaadkwaliteit en dus moet er, indien nodig, gekeken worden of deze aangepast moeten/kunnen worden.

5) Het is ook belangrijk dat er nagevraagd wordt of je de afgelopen 3 maanden koorts hebt gehad.

Koorts kan gedurende 3 maanden van invloed zijn op je zaadkwaliteit. Het kan dan invloed hebben op de concentratie, de beweeglijkheid en de vorm van de zaadcellen.

6) Het zaadmonster kan zowel thuis als in het ziekenhuis/kliniek opgevangen worden, maar als het je gelukt is om het sperma op te vangen is het belangrijk dat de analyse binnen een uur kan starten.

Uit onderzoek is gebleken dat de beweeglijkheid van de zaadcellen met 5-10% per uur afnam. Deze afname startte een uur na de zaadlozing. Ook is het voor de kwaliteit belangrijk dat je het zaadmonster op je lichaam (tussen kamertemperatuur en lichaamstemperatuur) vervoert.

7) Het is belangrijk dat het sperma opgevangen wordt in een potje dat de arts of het laboratorium je voor heeft geschreven.

Dit is beter voor de kwaliteit.

Volume van het sperma:                       
          Normaal: ≥ 1,5 ml

Totaal aantal zaadcellen:                       
          Normaal: ≥ 39 miljoen

Concentratie zaadcellen:                       
          Normaal: ≥ 15 miljoen / ml

Vitaliteit (aantal levende zaadcellen):
          Normaal : ≥ 58%

Beweeglijkheid van de zaadcellen (motiliteit):                   
          Normaal: > 32% beweegt heeft een goede/snelle of matige/langzame voorwaartse beweging (A+B)

          Normaal: > 40% beweegt in totaal (voorwaarts en op de plaats) (A+B+C)

Morfologie of vorm van de zaadcellen:
          Normaal: ≥ 4% heeft een normale vorm

pH van het sperma:
          Normaal: > 7.2 en < 8

VCM (volume concentratie motiliteit):
          Normaal: ≥ 10 miljoen per ejaculaat

MAR test:                                                   
          Normaal: < 40%

Aantal ronde cellen:
          Normaal: < 5 miljoen/ml

Aggregaten gezien:
          Normaal: niet aanwezig

Agglutinen gezien:
          Normaal: niet aanwezig

Ontvang Tips in je mailbox

Over ons

Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van vruchtbaarheidsproblemen. Vaak is het zo dat deze problemen ontstaan door verklevingen, littekenweefsel en/of bewegingsbeperkingen van gewrichten. Ook hormonale onbalans kan een grote rol spelen.
Wij maken gebruik van onder andere diepe massages om jouw problemen om te lossen.

Volg mij op Facebook

Gerelateerde artikelen

54 Reacties

 1. Marta

  Wij hebben sperma onderzoek gedaan…het progressieve fractie is 0.59 en red.waarde is 32. Het is dus erg laag. Kunt u ons vertellen of dat echt slecht uitslag is? De pH is also laag…7.

  Reageer
  • Debbie van der Heijden

   Hoi Marta,

   Om een goed beeld te krijgen van het sperma onderzoek heb ik alle waardes nodig die onderzocht zijn. Met deze 3 waardes is het lastig om er een goede conclusie aan te verbinden. We kijken natuurlijk wel graag even met je mee om je wat advies te geven, dus misschien dat je de uitslag even naar ons toe kunt sturen of dat we deze even telefonisch kunnen bespreken? Je kunt daar eventueel ook een adviesgesprek voor aanvragen op http://www.fertiliteitszone.nl/adviesgesprek.

   Groetjes,
   Debbie

   Reageer
 2. janneke

  hallo, de uitslag van een spermaonderzoek hebben wij via het lab op papier gekregen en hierover kunnen we pas over een week in gesprek met een arts. Niet te doen…. Wat betekent: het aantal goed voortbewegende zaadcellen uitgedrukt als VCmM is 4.1 miljoen? En bij bewegelijke sp.cel staat: VERV. Wat betekent dit? De waarde van de spermatozen is 14, <15/- is normaal. Verder wordt vermeld: volume sperma waarde 4,2; normaal: 1,5/-
  Is dit nu goed nieuws of juist niet? Groet, Janneke

  Reageer
  • Debbie van der Heijden

   Hoi Janneke,

   Ik heb je even een mailtje gestuurd in antwoord op je bericht 🙂

   Groeten,
   Debbie

   Reageer
   • S Amoako

    Hallo ik wil graag iets vragen over mijn uitslag mijn conc. Sperma was <0.1 ik begrijp niet wat dat betekent alstublieft kunt u mijn uitleggen? Dankuwel

    Reageer
 3. Jameske

  Wat als ik een dag voor mijn spermaonderzoek toch een zaadlozing heb gehad?

  Reageer
  • Debbie van der Heijden

   Ik durf niet goed te zeggen wat de invloed is op de zaadkwaliteit als je een dag daarvoor nog een zaadlozing hebt gehad. Ik denk dat je dat het beste kunt overleggen met je behandelend arts.

   Reageer
   • L

    Ik heb een vraag mbt de VCM waarde. Als deze laag is (tussen 1-3 VCM), is er dan überhaupt een kans om spontaan zwanger te raken, of is daar IUI of IVF voor nodig?

    Reageer
 4. Angel van den Berg

  Wat betekent progressieve fractie en wat zijn ‘normale’ waardes?

  Reageer
  • Debbie van der Heijden

   De progressieve fractie is het aantal goed beweeglijke zaadcellen (motiliteit A en Motiliteit B wordt het ook wel genoemd).
   Deze waarde zou 32% moeten zijn.
   Als je het fijn vindt dat we even met je mee kijken naar het onderzoek, dan kan dat.

   Hoop dat dit je vraag beantwoordt.

   Groeten,
   Debbie

   Reageer
 5. Raymond

  Kun je mee kijken met uitslag?

  Reageer
  • Debbie van der Heijden

   Dat kunnen we zeker! Ik heb je even een e-mail gestuurd.
   Groeten,
   Debbie

   Reageer
 6. Wesley

  Hoi Debbie,

  Zou je mee kunnen kijken met de uitslag?

  Groetjes wesley

  Reageer
  • Debbie van der Heijden

   Natuurlijk. Ik zal je even een mailtje sturen.

   Groeten,
   Debbie

   Reageer
 7. Enver

  Goedemorgen,

  Ik heb een uitslag, maar ik weet niet zo goed wat het betekent. Dank in ieder geval voor de pagina met info!

  Groet,

  Reageer
  • Debbie van der Heijden

   Hoi!
   Ik zal je even een mailtje sturen, want misschien is het fijn als we even met je meekijken. Je mag ons ook altijd een mailtje sturen op info@fertiliteitszone.nl

   Groeten,
   Debbie

   Reageer
 8. Fatma

  Hallo, mijn vriend heeft een zaadonderzoek gehad waarbij de 1ste keer het niet goed was en de 2e keer wel.
  Meer is er ook niet uitgelegd en ik snap helemaal niks van de uitslag.
  Zou u het mij misschien kunnen uitleggen?

  Reageer
  • Debbie van der Heijden

   Hoi Fatma,
   We kunnen natuurlijk altijd even met je meekijken. Grote kans dat we je wel wat uitleg kunnen geven. Ik stuur je even een mailtje. Je mag ons ook altijd even mailen op info@fertiliteitszone.nl
   Groeten,
   Debbie

   Reageer
 9. Anna

  Hoi, ik ben benieuwd of jullie mee kunnen kijken met de uitslag die wij zojuist binnen kregen

  Volume: 2.5
  A + B: 25 L
  progressieve motiele zaadcellen: 0.6
  Niet-progressieve motiele zaadcellen: 1,8
  Zaadcellenconcentratie: 2.4
  V.C.M. 2

  Conclusie: oligoasthenozoospermie

  De nummers zeggen ons helemaal niks. Is dit heel erg? We moeten de test nu herhalen, maar willen graag weten of dit ernstig is..

  Reageer
  • Debbie van der Heijden

   Hoi!

   Ik heb je ook een mailtje gestuurd, maar natuurlijk kunnen we altijd even meekijken.

   Het volume van 2,5 ml is goed.
   Beweeglijkheid (A+B) is 25%. Dat is niet genoeg. Dat zou minimaal 32% moeten zijn.
   De concentratie is 2,4 miljoen en dat zou 15 miljoen moeten zijn.

   Dit betekent dat de VCM ook niet goed kan zijn. De VCM is een gemiddelde waarde die iets zegt over de kwaliteit van het semen. Die is 2 miljoen volgens de uitslag (als ik hem bereken kom ik op 1,5 uit). Dit zou volgens de WHO minimaal 10 miljoen moeten zijn en ik heb zelfs berichten gelezen dat het minimaal 16 miljoen moet zijn.

   Progressief motiele zaadcellen en niet-progressief motiele zaadcellen gaat over het aantal zaadcellen dat beweeglijk is. Oftewel 25% van de 2,4 miljoen zaadcellen beweegt voorwaarts (dat zijn 0,6 miljoen zaadcellen.
   En er zijn dus ook nog een aantal zaadcellen die op de plaats bewegen. 1,8 miljoen om precies te zijn. Met deze waardes wordt vaak niet zoveel gedaan omdat deze berekent worden. De andere waardes zijn daarbij belangrijker.

   Een tweede onderzoek is aan te bevelen omdat het zo kan zijn dat het een eenmalig slechte uitkomst is. Dus zo’n eerste onderzoek is zeker niet altijd groot probleem.
   Je kunt met leefstijl veranderingen ook nog wel invloed uitoefenen op de zaadkwaliteit.

   Groeten,
   Debbie

   Reageer
 10. Bien

  Hoi! Ik heb ook de uitslag van zaadonderzoek en vind het lastig die te interpreteren. Willen jullie meekijken? Groetjes!

  Reageer
  • Debbie van der Heijden

   Ik heb je een mail gestuurd.

   Groeten,
   Debbie

   Reageer
  • Mir

   Hoi!

   Ik zie aan de reacties dat je mee kan denken over de uitslag van een onderzoek, wat fijn! Mijn donor heeft zich in 2021 3x laten testen. De eerste keer was de uitslag 11.0 miljoen (VCM voor bewerken), 14 dagen later 12.5 miljoen en weer anderhalve maand later was het 46.2 miljoen. Als ik het goed begrijp, niet direct een uitslag om ons zorgen te maken. Nu is de situatie dat het om een donor gaat (en dus zelfinseminatie). Dit is niet perse een leuke klus, dus als onze kans om zwanger te worden klein is met deze uitslag wil ik er eerlijk gezegd niet eens aan beginnen via zelfinseminatie. De donor geeft wel aan dat hij zich de derde keer minder ongemakkelijk voelde dan de eerste twee keer en de hoeveelheid ook meer was. Kan dit er mee te maken hebben? De uitslagen zijn overigens uit 2021, maar ik neem niet aan dat het ineens drastisch keldert? Hij is 46 jaar. Hartelijk dank!!

   Reageer
   • Mir

    Oh foutje. Wilde een eigen bericht plaatsen.

    Reageer
 11. Aktas

  Beste,

  Alvast bedankt om mensen te helpen door hun test uit te leggen.
  Ik heb jullie een mail gestuurd met mijn uitslag.
  Hopelijk kunnen jullie me vertellen wat er aan de hand is.

  Mvg

  Aktas

  Reageer
  • Debbie van der Heijden

   Hoi,

   Ik heb je mailtje zojuist beantwoord.

   Groeten,
   Debbie

   Reageer
 12. Nurs

  Hallo in het uitslag van het zaadonderzoek van mijn man staat er: diff bijzonder 24 spzoa. 0 norma 3 voorstadia. 2 leuco’s. Mar test % (-50).

  Ik kon helaas niet vinden wat dit betekend.

  Alvast bedankt!

  Reageer
  • Richard

   Hoi,

   Ik heb je een mail gestuurd.

   Groeten,
   Richard

   Reageer
 13. Elise

  Hoi,
  Wij hebben de uitslag van het onderzoek binnen zou je het voor ons willen uitleggen?

  Groet Elise

  Reageer
 14. Mariska

  Hi! Wij hebben de uitslag van de semen analyse binnen. Uiteraard al even gekeken op allerlei sites om de uitslagen op een juiste manier te interpeteren. Echter zou ik graag van jullie expertise gebruik maken, willen jullie er even naar kijken?

  Reageer
 15. Marcin

  goedemorgen, ik heb zojuist de sperma-uitslag gekregen. Help je me om het te lezen?

  Reageer
 16. Marta

  Hoi Debbie,

  Zou je mee kunnen kijken met de uitslag?

  Gr,
  Marta

  Reageer
  • Richard

   Hoi Marta,

   Zeker kunnen we meekijken. Stuur de gegevens anoniem door naar info@fertiliteitszone.nl en dan sturen we je z.s.m. onze interpretatie.

   Groeten,

   Richard

   Reageer
  • D

   Béste,

   Ik heb jullie ook een mailtje gestuurd voor de uitslag, ik hoop dat jullie willen mee kijken.

   Groetjes

   Reageer
   • Suus

    Goedendag,

    Graag zou ik iets willen weten over de uistlag van mijn partner.
    Wat dit betekend voor de kinderwens die we hebben?

    Reageer
 17. Lina

  Beste,

  Ik heb via mail mijn resultaten doorgestuurd en zou willen weten of u mee zou kunnen kijken?

  Met vriendelijke groet

  Reageer
 18. Charlotte Schaap

  Hoi Debbie, ik zou heel graag in contact willen komen over de uitslag van m’n vriend zijn onderzoek. Merk dat ik de kluts kwijt raak van alle termen. Kun je eens meekijken? Groetjes Charlotte

  Reageer
  • Arjen

   Hoi Debbie, Wij zouden heel graag in contact willen komen over de uitslag van ons zaad onderzoek. Onze huisarts kon ons niet meer duidelijkheid geven over de resultaten, zijn reactie was ”is wel goed” , maar wat is goed? Wij hadden toch wat meer uitleg verwacht van de lab uitslagen. Wellicht dat jij hier meer van weet, tenminste , dat lezen we hierboven 🙂 Groet Arjen

   Reageer
 19. Tamara

  Hoi Debbie,
  Hier ook een totaal verward iemand. De VCM waarde is 227,7 mio na (volume 0,5 – beweeglijkheid 99 – concentratie 460). De VCM waarde voor is 850,6 (volume 6,5 – beweeglijkheid 98 – concentratie 140). Het is mij onduidelijk of dit nu goed is of dat ik deze getallen nog door 100 moet delen en dit dus slecht is…

  Reageer
 20. Lotte

  Hoi Debbie, zou jij bij mij misschien ook mee willen kijken voor uitslag?

  Groetjes Lotte

  Reageer
 21. Michel

  Hi Debbie,

  Is het nog mogelijk om een uitslag toe te sturen. Om wat uitleg te krijgen? Er staat normospermie, maar ik zie wel enige afwijkingen. Het ziekenhuis en huisarts zetten het wel erg makkelijk weg zonder meer uitleg.

  Reageer
 22. Henk

  Zou je misschien willen meekijken met mijn resultaat?

  Dank,

  Gijs

  Reageer
 23. Memik

  Hallo, ik heb uitslag gekregen zou je met mij mee willen kijken?

  Reageer
 24. Memo

  Ik heb je bericht even verwijderd gezien de medische informatie die erin staat. Ik beantwoord via de mail.

  Groeten,

  Richard

  Reageer
 25. Amina Ihtijarevic

  Dfi is 46,7 en hds is 10,8. Lage spermaconcentratie met een goede beweeglijkheid en een afwijkende morfologie. Spermaconcentratie 2.0 ideale vormen 2.
  Kunnen jullie zeggen wat dit is?

  Reageer
 26. Teresa

  Hallo mijn man heeft de volgende uitslag
  volume 8.8
  Sperma perc. progress bewegend (PR, A+B) bewegen 60
  Concentratie 36,5
  dokter zei dat het ok is maar wat er staat nergens VCM beschreven: voor ons geval VCM is dat 192mill?

  Reageer
 27. M Dekker

  Hoi! Wij hebben ook sperma onderzoek resultaten. Zouden jullie mee willen/kunnen kijken? Wij zijn benieuwd naar de kansen op spontane zwangerschap met deze cijfers.

  Alvast bedankt!

  Mvg,
  M. Dekker

  Reageer
 28. Oguz

  Hallo
  Ik heb een spermaonderzoek gedaan
  Alleen heb ik best slechte uitslagen gekregen en had ik hier nog vragen over.
  Kan ik die vragen aan jullie stellen?

  Reageer
  • Richard

   Hallo,

   Stuur gerust een e-mail met de gegevens (anoniem) erin. Dan kijken we ernaar.

   Groeten,

   Richard

   Reageer
 29. Nienke

  Inmiddels zitten wij in ICSI vanwege verminderd zaadkwaliteit. Maar ik wil de pauzemaanden natuurlijk ook goed benutten ;-). Zijn er must-do’s voor mijn partner om zijn sperma te verbeteren! M.n. de beweeglijkheid.

  Reageer
 30. Skylar

  Hallo dit is als het goed is de vcm
  (Volume x concentratie zaadcellen x percentage progressief bewegende zaadcellen) / 100
  2.8 x 181 x 31 /100 = 157.108

  Dus wat betekend dat nu ? is dat niet goed ?

  mvg Skylar

  Reageer

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin