06 - 24 16 16 93 info@fertiliteitszone.nl
Home » Vruchtbaarheid » Corona vaccin en vruchtbaarheid. Wel of niet vaccineren?
corona vaccin

Corona vaccin en vruchtbaarheid. Wel of niet vaccineren?

door | 18 jan, 2021 | Vruchtbaarheid

Elke dag krijgen wij meerdere keren de vraag of iemand zich wel of niet moet laten vaccineren tegen corona. Er wordt ook veel geschreven over het corona vaccin en vruchtbaarheid.

Omdat wij verwachten dat meer mensen op zoek zijn naar antwoorden hebben we besloten er een blog over te schrijven. In dit blog proberen we je daar duidelijkheid in te geven.

Dit artikel is op geen enkele manier bedoeld om te zeggen dat je juist wel of juist niet moet laten vaccineren. Het is een keuze die je zelf moet maken!

Wij zijn echter wel van mening dat je je keuze pas kunt maken op het moment dat je gedegen informatie hebt gelezen. Dat is dan ook ons doel: jou gedegen en betrouwbare informatie geven. En dat zonder een toon te zetten over wat jij wel of niet moet doen.

Als je nog vragen hebt dan mag je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

 

Enkele belangrijke punten om te beseffen met betrekking tot dit blog:

 

1) Grotendeels alleen informatie met betrekking tot het corona vaccin en je vruchtbaarheid.

In dit blog belichten we voornamelijk wat corona en/of het vaccin doet voor wat betreft je vruchtbaarheid. Of in ieder geval, wat er op het moment van publiceren van dit artikel over bekend is.

2) Gaan wij zelf een vaccinatie halen?

De vraag of wij ons zelf gaan laten vaccineren laten we even open. Dat vinden wij niet van belang omdat wij van mening zijn dat het een persoonlijke keuze moet zijn. Over het algemeen zijn wij niet tegen vaccineren, want er zijn zeker ook goede dingen bereikt door vaccineren. Ziektes als polio wil je gewoon echt niet krijgen (gezien de lange termijn gevolgen). Je wordt ook echt niet gelukkig van baby’s die een ernstige mate van kinkhoest krijgen en ga zo maar door.

Moet je dan elk vaccin halen?

Wij vinden dat het halen van een vaccin af zou moeten hangen van verschillende dingen:

– Hoe ziek verwacht je dat je wordt als je de ziekte krijgt?
– Zijn er gevolgen op lange termijn als je de ziekte oploopt? En zo ja, wat zijn die dan?
– Wat is er bekend over het vaccin? Denk aan bijwerkingen op korte en lange termijn.
– Zijn er al uitspraken gedaan over welke bijwerkingen men verwacht?

betrouwbare informatie vaccin

3) Zorg dat je informatie haalt van betrouwbare websites, niet van een forum, facebook of instagram.

Er zijn heel veel websites, facebook groepen en diverse facebook of instagram posts met informatie over corona of over het vaccin. Geloof niet alles wat je leest. Zoek naar betrouwbare informatie.

Iedereen kan namelijk een foto pakken van een arts (of iemand die er uit ziet als een arts) en daar een tekst bij schrijven. Vervolgens denkt de wereld dat die arts dat gezegd heeft. Of dat dan waar is, weet eigenlijk niemand.

Betrouwbare informatie vind je vooral in wetenschappelijke artikelen. Ook richtlijnen van artsen en specialisten vallen daaronder.

Wetenschappelijke artikelen kun je vinden via https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/.

Twijfel je of een website betrouwbaar is en wil je daar graag antwoord op dan mag je ons altijd een berichtje sturen. Je kunt het ook navragen bij je huisarts of specialist.

4) Er zijn continue updates over corona, het corona vaccin en vruchtbaarheid.

Er wordt momenteel heel veel onderzoek gedaan naar het vaccin. De resultaten en bijwerkingen worden nauwlettend in de gaten gehouden. Dit kan betekenen dat wat we vandaag schrijven over een tijdje of zelfs of een paar dagen/weken weer helemaal anders kan zijn.

5)  Waar hebben wij onze informatie vandaan gehaald in dit blog?

Onze informatie komt uit diverse wetenschappelijke artikelen (zo recent mogelijk), uit de richtlijn voor covid-19 vaccinatie van huisartsen (NHG), advies van het NVOG en van het RIVM.

6) Het zou geen kwaad kunnen om ons meer te richten op een gezonde leefstijl om corona te voorkomen.

Wij vinden het jammer dat er vanuit de overheid nauwelijks iets gezegd wordt over gezonde voeding en een gezonde leefstijl. Dat heeft namelijk een groot effect op je immuunsysteem. Als je gezond eet, 30-60 minuten matig intensief beweegt en zorgt voor zo min mogelijk stress dan kun je daarmee je immuunsysteem flink versterken. De kans dat je dan heel erg ziek wordt van een corona infectie wordt een stuk kleiner. 

Onder gezond eten verstaan wij het volgende (per dag):

– Minimaal 400 gr groentes.
– 2 stuks fruit.
– Eet voldoende eiwitten (o.a. vlees, vis en peulvruchten).
– Voldoende gezonde vetten (vette vis, lijnzaadolie, handje noten en zaden).
– Geen of nauwelijks toegevoegde suikers.
– Vermijd E-nummers, dus zoveel mogelijk onbewerkte voeding. 

corona vaccin

Wat doet een vaccin, hoe werkt het?

Een vaccinatie zorgt ervoor dat je lichaam afweer opbouwt tegen corona. Dat kan omdat je afweersysteem het virus leert herkennen en het leert ‘aanvallen’. Als je het dan alsnog krijgt wordt je waarschijnlijk minder ziek.

 

Het is een RNA vaccin, maar wat betekent dat eigenlijk?

Daarvoor moet je eerst weten hoe je afweersysteem werkt.
Het corona virus heeft een gastheer nodig om zich te kunnen vermenigvuldigen. Wij mensen zijn die gastheer. Als je besmet raakt met corona vinden de volgende stappen plaats (zo eenvoudig mogelijk uitgelegd):

– Het virus dringt binnen in onze cellen.

– Het virus neemt daar de leiding over. Daardoor gaan onze cellen het RNA en eiwitten van het virus maken (de cel gaat dus viraal RNA en virale eiwitten aanmaken).

– Het virus kan dit doen totdat je afweersysteem het door heeft. Vanaf dat moment kan je lichaam de besmette cellen aanvallen en opruimen. Het kan een paar dagen tot enkele weken duren voordat je lichaam het door heeft.

– Je afweersysteem onthoud vervolgens hoe de (eiwit)jas van het virus eruit ziet. Daardoor kan je lichaam hem eerder herkennen bij een eventuele volgende besmetting. Je bent beschermd tegen corona.

 

Hoe werkt een RNA vaccin?

– Op het moment dat het RNA vaccin wordt ingespoten, komt een heel klein beetje van het RNA van het corona virus in ons lichaam en vervolgens in onze cellen.

– Dat zorgt ervoor dat er eigenlijk hetzelfde gebeurt als wanneer je het corona virus in je lichaam zou krijgen. Je gaat het RNA en eiwitten maken van het corona virus.

– Je afweersysteem gaat herkennen dat het niet hetzelfde is als jouw lichaam en gaat ervoor zorgen dat deze aangevallen en opgeruimd wordt.

– Dat gaat je lichaam onthouden en zo wordt het corona virus snel herkent als je het ergens oploopt.

– Daardoor zal het corona virus snel je lichaam uit zijn en zal je dus niet meer zo ziek worden als je het virus toch krijgt.

Bijwerkingen coro

Wat zijn de bijwerkingen van het vaccin?

Meestal beginnen bijwerkingen een dag na de vaccinatie en zijn na 2 dagen weer verdwenen.

De volgende bijwerkingen kun je verwachten:
– matige pijn op de plek van injectie, meestal zonder roodheid en zwelling (>80%)
– vermoeidheid (>60%)
– hoofdpijn (>50%)
– spierpijn (>30%)
– rillingen (>30%)
– gewrichtspijn (>20%)
– koorts (>10%)

Bij de onderzoeken werden er bij minder dan 1% van de proefpersonen ernstige bijwerkingen gemeld. Er zijn 6 mensen overleden tijdens het onderzoek, maar die waren niet te wijten aan het vaccin.
Het onderzoek is gedaan gedurende 2 -3,5 maand. Eventuele bijwerkingen die daarna zijn opgetreden zijn nog niet vastgesteld in het onderzoek. Dat zal later duidelijk worden omdat die gegevens nog wel bijgehouden worden.

 

Is het corona vaccin veilig?

Wat zegt het RIVM:

Het corona vaccin is uitgebreid getest, in hele grote groepen mensen. Dat gebeurd bij alle medicijnen. Uit dat onderzoek is gebleken dat kortdurende bijwerkingen (bijv koorts of een pijnlijke arm ) kunnen optreden. Wat niet uit die onderzoeken blijkt is of er eventuele hele zeldzame bijwerkingen op kunnen treden. Dat kunnen we nu nog niet weten. Daarom is het ook belangrijk dat daar nog verder naar gekeken wordt als ze vaccins op de markt komen. De fabrikant is daarom ook verplicht om onderzoek te blijven doen en daarover te rapporteren.

Het wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat het veilig is:

43.548 mensen namen deel aan het onderzoek waarvan er 21.720 een injectie kregen en 21728 een placebo. In het onderzoek wordt ook beschreven dat de veiligheid gedurende de 2 maanden van het onderzoek vergelijkbaar was met dat van andere vaccins voor virussen.
Het onderzoek is gefinancierd door BioNtech en Pfizer. Zij waren ook verantwoordelijk voor de manier waarop het onderzoek plaats vond, voor de verzameling van de data, de data analyse, interpretatie van de data en het schrijven van het de uitkomsten van het onderzoek (het manuscript).

 

Hoe effectief zijn de vaccins?

Het RIVM zegt:

Er zijn over enkele vaccins cijfers bekend en voor één van de vaccins is nu bekend dat het voor 95% beschermd tegen corona. En als proefpersonen dan toch corona kregen dan was het ziektebeloop veel milder.
Het is onbekend wat de werking is van het vaccin na 2-3,5 maand.

 

Wat adviseren het RIVM, NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) en NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) over vaccineren met betrekking tot vruchtbaarheid en zwangerschap?

Op de website van de rijksoverheid staat het volgende:

“De Gezondheidsraad geeft aan dat zwangere vrouwen nog niet in aanmerking komen voor vaccinatie met dit vaccin, omdat de werkzaamheid en veiligheid bij deze groep onvoldoende zijn getest. In individuele gevallen zijn echter uitzonderingen mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer de risico’s van COVID-19 groter zijn dan de mogelijke nadelen van vaccinatie. Dan kan vaccinatie worden overwogen in overleg met de behandelend arts. Vrouwen die zwanger willen worden, kunnen wel gevaccineerd worden. Vrouwen bij wie achteraf is gebleken dat zij ten tijde van vaccinatie zwanger waren, worden zorgvuldig gemonitord door Bijwerkingencentrum Lareb.

Vaccinaties en vruchtbaarheid hebben geen invloed op elkaar. Als je zwanger wil worden via IVF is het goed om met je gynaecoloog te bespreken wat een goed moment is voor de coronavaccinatie.”

 

Op de website van het NVOG (Nederlanse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) staat het volgende:

“De werkgroep adviseert gezonde zwangere vrouwen niet routinematig te vaccineren. Er zijn twee groepen die hierop een uitzondering vormen.

Ten eerste betreffen het zwangere vrouwen met onderliggende ernstige ziekten. Ten tweede gaat het om zwangere vrouwen met beroepen waarbij hoge en niet te vermijden expositie aan SARS-CoV-2 voorkomt en die volgens het Nederlandse prioriteringsschema voor vaccinatie in aanmerking komen.

De werkgroep is verder van mening dat vaccinatie kan plaatsvinden bij vrouwen die borstvoeding geven. En hoewel de werkgroep dit niet propageert, ziet zij vooralsnog geen bezwaar tegen vaccinatie van mannen of vrouwen in de preconceptionele periode bij een kinderwens of vruchtbaarheidsbehandeling. Toekomstige studies moeten de veiligheid definitief bevestigen.”

Oftewel: Het NVOG ziet geen problemen om je te laten vaccineren, maar gaan dit gegeven niet specifiek verkondigen. Er is eigenlijk nog meer onderzoek nodig om zeker te kunnen zeggen dat het geen problemen oplevert voor de vruchtbaarheid.

wel of niet vaccineren

Waarom zou je wel vaccineren?

Hier hebben we geprobeerd een soort van samenvatting te geven van de dingen die we hebben gelezen in de wetenschappelijke artikelen, de NHG, de NVOG en het RIVM.

1) Andere vaccins, zoals het griepvaccin kunnen zonder problemen toegediend worden tijdens de vruchtbare periode/tijdens vruchtbaarheidstrajecten.

Dus men verwacht dat voor dit vaccin hetzelfde geldt. Deze conclusie hebben ze ook getrokken uit het dieronderzoek dat gedaan is.

In de bijsluiter van het Pfizer vaccin staat ook het volgende: Uit dieronderzoek op ratten, dat gedaan is, is gebleken dat er geen directe of indirecte schadelijke effecten zijn op de vruchtbaarheid.

2) 95% van de mensen die gevaccineerd zijn krijgen geen corona.

De 5% die wel corona krijgt, krijgt milde klachten. Omdat er ook onderzoek gedaan is naar het effect van het doormaken van corona op je vruchtbaarheid, zou het volgens die onderzoeken goed zijn om je kansen om corona te krijgen te verkleinen.

3) Wetenschappelijk onderzoek naar het corona virus en vruchtbaarheid.

Er is nog heel veel onbekend over het corona virus. Dit betekent dat er ook nog niet zo veel bekend is over de gevolgen voor de vruchtbaarheid als je (ernstig) ziek wordt. Maar uit diverse wetenschappelijke artikelen kunnen de volgende conclusies heel voorzichtig getrokken worden:

– Voorlopige aanwijzingen wijzen er op dat het doormaken van corona misschien kan zorgen voor een verminderde zaadkwaliteit. Het is voor onszelf (Debbie en Richard) nog onduidelijk of dit iets is vanwege de koorts of dat het ook op de langere termijn negatieve effecten heeft.

– Sommige problemen met de eierstokken komen door ontstekingen. Covid-19 kan ook een ontstekingseffect hebben. Daarom is het niet geheel uitgesloten dat corona de ovariële reserve aantast (en dus invloed heeft op het aantal eicellen dat nog over is).

– Er zijn studies die hebben aangetoond dat het coronavirus misschien impact heeft op het voortplantingssysteem van man en vrouw. Dat zou dan vooral komen door het gebruik van medicijnen en veranderingen in je leefomgeving. Maar daar moet nog meer onderzoek naar gedaan worden.

– Ook is er meer onderzoek nodig om de lange termijn effecten van covid-19 op de vruchtbaarheid te bepalen. in andere woorden: op dit moment kan men alleen de relatief korte termijn bepalen.

4) Wetenschappelijk onderzoek naar het corona virus en zwangerschap.

Zwangere vrouwen lijken geen groter risico te lopen om corona te krijgen dan niet zwangere vrouwen. Maar als ze het wel oplopen, is de kans wel groter dat ze op de IC terecht komen.
Ook vroeggeboortecijfers zijn hoger bij zwangere vrouwen met covid-19 dan bij zwangere vrouwen zonder de ziekte. Maar het is nog niet zeker dat er ook echt een oorzakelijk verband is tussen de twee. Dit moet nog verder uitgezocht worden.

Er wordt vaker een keizersnede uitgevoerd bij zwangere vrouwen met corona. Maar dat zou meer te maken hebben met het proberen voorkomen van verspreiding van de ziekte en het zorgen voor een goede bevalling en postnatale zorg.
Er is nog niet zoveel informatie over de impact van de infectie op de gezondheid van moeder en foetus in de 1e  maanden. Het lijkt er alleen op dat er geen verhoogd risico op een miskraam of later verlies van de foetus, maar meer onderzoek is nodig.

 

Waarom zou je niet vaccineren?

1) Er zijn onvoldoende gegevens/klinische data bekend over het gebruik van de vaccins in de zwangerschap en eventuele effecten op een foetus.

Dat betekent in onze ogen ook dat er te weinig gegevens/klinische data is over het effect op de vruchtbaarheid op de langere termijn. Er is simpelweg nog geen mogelijkheid om hier is over te zeggen omdat het allemaal nog zo nieuw is. Wij hebben echter geen wetenschappelijke onderzoeken kunnen vinden waarin dat dit besproken wordt, zodat we geen gedegen inschatting kunnen maken van hoe groot dat het risico is.

2) Het is onbekend hoe lang het vaccin bescherming biedt.

Op dit moment weet men dat het in ieder geval ongeveer 3 maanden goede bescherming biedt, maar daarna is nog onbekend.

3) Welke bijwerkingen er op de lange termijn optreden als je het vaccin hebt gekregen is nog onbekend.

Dit hebben ze nog niet kunnen onderzoeken omdat het onderzoek uitgevoerd is gedurende een periode van 2 – 3,5 maand.

4) Het is onbekend hoe goed het mensen, die het vaccin ontvangen, met een minder goed afweersysteem beschermt.

Bij het onderzoek is er voornamelijk getest bij gezonde proefpersonen.

5) Men weet niet of het vaccin verspreiding van corona kan voorkomen.

6) Een van de grotere onderzoeken die gedaan is, is uitgevoerd, beoordeeld en beschreven door bioNtech en Pfizer.

Zij leveren ook het eerste vaccin in Nederland.

Heb je nog vragen? Stel ze dan gerust.

11 + 9 =

Dit zijn onze bronnen:

RIVM, NHG, NVOG, rijksoverheid, CBG, etc. :

Bron 1.
Covid-19- vaccinatie. https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie.

Bron 2. 
BioNtech/Pfizer vaccin: relevante informatie voor huisartsen. https://www.nhg.org/actueel/nieuws/biontechpfizer-vaccin-relevante-informatie-voor-huisartsen.

Bron 3. 
NVOG Standpunt Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed. https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2021/01/Standpunt-Vaccinatie-tegen-COVID-19-rondom-zwangerschap-en-kraambed-def1-8-1-2021.pdf.

 

Bron 4. 
NOVG Standpunt ‘vaccinatie tegen covid-19 rondom zwangerschap en kraambed’. https://www.nvog.nl/actueel/standpunt-vaccinatie-tegen-covid-19-rondom-zwangerschap-en-kraambed/.

Bron 5. 
Vragen over coronavaccinatie en veiligheid, betrouwbaarheid en bijwerkingen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/is-coronavaccinatie-veilig-en-betrouwbaar.

Bron 6. 
COVID-19-vaccinatie Richtlijn Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie 2021. https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie.

Bron 7. 
Updates: vaccins en medicijnen tegen het coronavirus. https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-het-nieuwe-coronavirus/updates-medicijn-tegen-coronavirus-en-beschikbaarheid-van-medicijnen.

Bron 8. 
Coronavaccins. https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-vaccinaties/coronavaccins.

Bron 9. 
Vaccins tegen het coronavirus. https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-het-nieuwe-coronavirus/vaccins-tegen-covid-19.

Bron 10. 
Covid-19 vaccinatie voor professionals. https://www.rivm.nl/covid19vaccinatieprofessionals.

Bron 11. 
Bijsluiter vaccin: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_nl.pdf.

Bron 12. 
Vraag en antwoord coronavaccin BioNtech/Pfizer: https://www.cbg-meb.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavaccin-biontech-pfizer.

Bron 13. 
BioNtech/Pfizer vaccin: relevante informatie voor huisartsen. https://www.nhg.org/actueel/nieuws/biontechpfizer-vaccin-relevante-informatie-voor-huisartsen.

Wetenschappelijke artikelen:

Bron 14. 
Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine (https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2034577).

Bron 15. 
Could covid-19 have an impact on male fertility? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7267130/.

Bron 16. 
Does Covid-19 affect male fertility? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7171435/.

Bron 17. 
Male genital damage in covid-19 patients: are available data relevant? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7306201/.

Bron 18. 
Potential risks of SARS-CoV-2 infection on reproductive health (male, female and pregnancy). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7192111/.

Bron 19. 
Impact of Covid-19 and other viruses on reproductive health. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7435575/.

Bron 20. 
A comprehensive review of the impact of Covid-19 on human reproductive biology, assisted reproduction care and pregnancy: a Canadian perspective. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7694590/.

Bron 21. 
Prior and novel coronaviruses, Coronavirus disease 2019 (covid-19), and human reproduction: what is known? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7161522/.

Bron 22. 
A review of vaccine effects on women in light of the covid-19 pandemic. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7486065/.

Ontvang Tips in je mailbox

Over ons

Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van vruchtbaarheidsproblemen. Vaak is het zo dat deze problemen ontstaan door verklevingen, littekenweefsel en/of bewegingsbeperkingen van gewrichten. Ook hormonale onbalans kan een grote rol spelen.
Wij maken gebruik van onder andere diepe massages om jouw problemen om te lossen.

Volg mij op Facebook

Gerelateerde artikelen

2 Reacties

 1. Britt

  Het is een experiment. Het mag alleen zo verspreid worden omdat er geen alternatieven in de vorm van medicijnen zijn. Lees: die behandelingen worden geboycot zodat deze gentherapie, waarvan de gevolgen op lange termijn totaal onbekend zijn, onder voorwaarden is toegelaten op de markt. Kassa zonder risico voor de producenten. Lees voorwaarden toelating pfizer etc. En kijk filmpjes van gerenommeerde artsen. Die zijn er heus ook naast een zgn. foto met tekst.

  Reageer
  • Debbie van der Heijden

   Hoi Britt,

   Dank voor je input/mening!
   Ja, dat zijn dingen die wij ook horen. Maar het blijft lastig om te bepalen wat wel en niet waar is. De ene specialistische arts zegt a, de andere specialistische arts zegt b. Uiteindelijk komt het er op neer dat ook die artsen een eigen mening hebben en hun eigen denkwijze. Ik denk heel eerlijk dat de beste optie niet bestaat en dat je moet kijken naar jezelf, je eigen mening en je eigen normen en waarden.

   Wij hebben natuurlijk ook onze eigen mening, maar ons doel is vooral geweest om het probleem van 2 kanten te belichten (in de hoop dat we onze mening daarbij buiten beschouwing konden laten).

   Aan de ene kant heb je natuurlijk de mogelijke gevolgen als je corona krijgt en aan de andere kant heb je de mogelijke gevolgen als je je laat vaccineren. En uiteindelijk is het voor iedereen belangrijk om zelf te bepalen wat voor hen zwaarder weegt of waar ze grotere problemen mee verwachten. Als je dat bepaald hebt, weet je vervolgens wel welke keuze dat je gaat maken.

   Groeten,
   Debbie

   Reageer

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin