06 - 24 16 16 93 info@fertiliteitszone.nl

Klachtenregeling

Binnen onze fysiotherapiepraktijk wordt geprobeerd om zo optimaal mogelijke kwaliteit te bieden richting de patiënt. Mocht u desondanks een klacht hebben met betrekking tot uw behandeling binnen onze fysiotherapiepraktijk, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

 

De klachtenregeling bestaat uit de volgende drie opties:

1. Overleg met uw behandelend fysiotherapeut of zijn/haar collega.
2. Een anonieme klacht indienen
3. De klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

 

1. Overleg met uw behandelend fysiotherapeut of zijn/haar collega.
Indien u onder behandeling bent bij uw fysiotherapeut en u heeft een klacht over de behandeling of de praktijk dan kunt u deze melden bij uw behandelend fysiotherapeut of zijn/haar collega. Indien de klacht over uw fysiotherapeut gaat, dan geniet deze werkwijze de voorkeur. Uiteindelijk streven wij naar een goede communicatie tussen een behandelaar en de cliënt en het beste is om hier samen uit te komen.

2. Een schriftelijke klacht indienen.
Het is mogelijk om schriftelijk (eventueel anoniem) een klacht in te dienen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen, deze is dan niet anoniem. Het is ook mogelijk om per post een anonieme klacht in te dienen. Indien u gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan verzoeken wij u om in uw brief het volgende aan te geven:
– De precieze omschrijving van uw klacht, waar bent u ontevreden over?
– Welke verbetering u zou willen aandragen om de klacht in de toekomst te voorkomen
– Eventueel de naam van de persoon waar uw klacht over gaat
Per post kan het naar het volgende adres gestuurd worden:

Fertiliteitszone
Zeggelaan 99
4844 SC Terheijden

Per e-mail kan dit naar:
info@fertiliteitszone.nl

3. De klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.
Indien uw klacht door middel van bovenstaande opties niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan bestaat de mogelijkheid om dit te laten afhandelen door de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten het KNGF. U kunt de procedure die hier voor geldt lezen op www.defysiotherapeut.com of lezen in de KNGF patiëntenfolder “Als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut”.